Muzo AKA Alphonso – “I Am Deep” (Produced. By Casnomix)

Muzo Aka Alphonso – “Lya Ichilyo” (Prod. By Draf – X)

Mwashibukeni? Twa mi pokelela pabushiku bwa lelo bonse kwena na blogging muchibemba ne nkokani yesu ya kwa kemba elyo Intungulishi ya kasama Swag Musik Musonda chishimaba mwebene mukwangufyania mutila ati Muzo AKA Alphonso.

Pankukonya apo pabushiku bwa lelo amiletelako ulwimbo ulupya ulu leti mu chingeleshi ati “Big Time” mupeniko ama twi uyu kasesema wani nyimbo!

Umutende, Kuli Bonse!

DOWNLOADENI AUDIO/MP3

Please follow and like us:

VIDEO |+MP3: 408 Empire , Vally – “ile Enda ilepya” #UpTownJams

VIDEO PREMIERE: Roberto – “kwasa” Ray Dee

VIDEO PREMIERE: Roberto – “kwasa” Ray Dee